سیر صعودی مبتلایان کرونا در شهرستان مراغه/ اختصاص ۱۰۲۱ دوز واکسن کرونا
سیر صعودی مبتلایان کرونا در شهرستان مراغه/ اختصاص ۱۰۲۱ دوز واکسن کرونا