سیاست‌های محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت شهری وارد فاز اجرایی شد
سیاست‌های محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت شهری وارد فاز اجرایی شد
شهردار تبریز اجرای پروژه‌های اساسی بر پایه سیاست‌های محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت شهری را در دستور کار مدیریت شهری قرار داد.

به گزارش قلم پرس، در متن این دستور آمده است: ” شهرداران محترم مناطق ۱۰گانه؛ با عنایت به سیاست‌های راهبردی شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز در راستای محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت شهری در میان آحاد شهروندان، لازم است با بررسی تخصصی و دقیق کارشناسی نسبت به تکمیل و ارسال پروژه‌های اساسی با اولویت مسیرگشایی برابر طرح تفصیلی، پروژه‌های نیمه‌تمام و سایر پروژه‌های اساسی برابر سیاست‌های مذکور، حداکثر تا تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ به دفتر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی اقدام نمایید.”