سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز تدوین شد
سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز تدوین شد
مدیر سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز از تدوین سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز و ارائه آن به کمیسیون سرمایه‌گذاری جهت تصویب به شورای شهر خبر داد.

جمالی

به گزارش قلم پرس، رضا جمالی هدف از تدوین این بسته‌ را ترغیب سرمایه‌گذاران و مشارکت آنها در پروژه‌های شهری اعلام کرد و افزود: شهر تبریز بر اساس ارزش منطقه‌ای بلوک‌بندی شده و به لحاظ نوع برخورداری به چهار بخش برخوردار نوع ۱، برخوردار نوع ۲، کم‌برخوردار و ضعیف تقسیم شده و برای هر پروژه مشارکتی به تفکیک نوع برخورداری این مناطق، تخفیفات خاص و متنوع مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: به عبارتی هر چقدر از مناطق برخوردار به سمت مناطق کم‌برخوردار حرکت می‌کنیم، میزان مشوق‌ها بیشتر می‌شود.
به گفته جمالی در این بسته سیاست‌های تشویقی، همه عوارض مربوط به پروژه‌های فرهنگی و مذهبی، بهداشتی و درمانی، گردشگری، تفریحی و کاربری‌هایی از این قبیل به‌صورت صد درصد رایگان لحاظ شده است.