سپید بی‌پایان برف بر تن تبریز
سپید بی‌پایان برف بر تن تبریز

با تداوم بارش برف که از ساعات اولیه بامداد و صبح آغاز شد، شهر تبریز لباس سپید بر تن کرده است. میزان و شدت برف امروز تبریز در سالهای اخیر کم سابقه بوده و رفت و آمد وسایل نقلیه و مردم را در خیابانهای شهر مختل کرده است. علی حامد حق دوست ۲۰:۳۷ ۱۴۰۰-۱۰-۲۶ http://fna.ir/63xha

با تداوم بارش برف که از ساعات اولیه بامداد و صبح آغاز شد، شهر تبریز لباس سپید بر تن کرده است. میزان و شدت برف امروز تبریز در سالهای اخیر کم سابقه بوده و رفت و آمد وسایل نقلیه و مردم را در خیابانهای شهر مختل کرده است.

علی حامد حق دوست ۲۰:۳۷ ۱۴۰۰-۱۰-۲۶

http://fna.ir/63xha