سهم ۱۲ همتی ارتقاء بهره وری در رشد ۷٫۸ درصدی اقتصاد آذربایجان‌شرقی
سهم ۱۲ همتی ارتقاء بهره وری در رشد ۷٫۸ درصدی اقتصاد آذربایجان‌شرقی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی حدود ۷٫۸ درصدی مورد نظر استان به سرمایه‌۳۰ همتی نیاز داریم که ۴۰ درصد آن یعنی حدود ۱۲ همت باید از طریق ارتقاء بهره وری حاصل شود. به گزارش قلم پرس،از تبریز، محمد فرشکاران در دومین جلسه ارتقاء بهره وری سازمان اظهار کرد: […]رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی حدود ۷٫۸ درصدی مورد نظر استان به سرمایه‌۳۰ همتی نیاز داریم که ۴۰ درصد آن یعنی حدود ۱۲ همت باید از طریق ارتقاء بهره وری حاصل شود.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، محمد فرشکاران در دومین جلسه ارتقاء بهره وری سازمان اظهار کرد: موضوع بهره وری از سال قبل به طور جدی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی دنبال می‎شود و در برنامه‌های ۵ ساله نیز سهم سه درصد بهره وری در GDP همواره مطرح بوده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بحث ارتقاء بهره وری به صورت موثرتری مورد توجه قرار گرفته؛ به طوری که به میزان ۴۰ درصد از منابع مورد نیاز رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور باید از همین طریق تامین شود.

فرشکاران یادآور شد: در استان آذربایجان شرقی نیز برای دستیابی به رشد اقتصادی حدود ۷.۸ درصدی مورد نظر به سرمایه‌۳۰ همتی نیاز داریم که ۴۰ درصد آن یعنی حدود ۱۲ همت باید از طریق ارتقاء بهره وری حاصل شود؛ حدود ۶ همت منابع و اعتبارات عمومی استان است و ۱۲ همت باقی مانده نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری، صندوق‌های توسعه و تسهیلات بانکی تامین شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: باید ضمن پیروی از شاخص های مشخص به سمت مدل های بهره وری حرکت کرده و به مفهوم کارشناسی در سازمان تکانه‌ ای به موضوع دهیم؛ در ارتباط با احیاء و فعال سازی کمیته بهره وری استان نیز هر کدام از بخش های تخصصی سازمان طرح ها و برنامه های خود را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در دهه های گذشته به دلیل اتکاء بیش از حد به درآمدهای نفتی بسیاری از ایرادات اقتصاد کشور از جمله نبود بهره وری مورد غفلت قرار گرفته و در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی به حداقل ممکن کاهش یافته و فشار تحریم ها کاملا اوج گرفته مجبوریم به صورت واقعی و عملیاتی موضوع ارتقاء بهره وری را مدیریت کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اذعان داشت: لازم است در حوزه بودجه ریزی نگرش بهره وری لحاظ شده و تخصیص بهینه منابع در راستای ارتقاء بهره وری اتفاق بیفتد.

انتهای پیام/۶۰۰۲۶