سقوط موتورسیکلت به دره,عامل مرگ مرد ۴۵ ساله شد
سقوط موتورسیکلت به دره,عامل مرگ مرد ۴۵ ساله شد

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی از سقوط موتورسیکلت به دره در جاده هریس-مشکین شهر خبر داد که مرگ یک تن را بهمراه داشت حبیب حسینقلی زاده گفت: امروز ساعت ۱۶ یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ اعلام گزارش واژگونی موتورسیکلت در کیلومتر ۳۰ جاده هریس-مشکین شهر به اپراتوری اورژانس ۱۱۵ هریس شد. […]

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی از سقوط موتورسیکلت به دره در جاده هریس-مشکین شهر خبر داد که مرگ یک تن را بهمراه داشت

حبیب حسینقلی زاده گفت: امروز ساعت ۱۶ یکشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ اعلام گزارش واژگونی موتورسیکلت در کیلومتر ۳۰ جاده هریس-مشکین شهر به اپراتوری اورژانس ۱۱۵ هریس شد.
وی ادامه داد: با اعلام این حادثه, پایگاه فوریتهای پزشکی هریس بمحل اعزام و تکنسینهای اعزامی مرگ یک تن مرد ۴۵ ساله را گزارش دادند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: سرعت مطمئنه و اجرای قوانین راهنمائی و رانندگی بهترین عامل کاهش حوادث ترافیکی, مخصوصا واژگونی هاست.