سفیدپوشی شهر و سفیدروئی اکیپ‌های معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۱
سفیدپوشی شهر و سفیدروئی اکیپ‌های معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۱

 به گزارش قلم پرس، بارش چند روز اخیر که می‌توانست بحرانی را در شهر ایجاد نماید و باعث انسداد معابر اصلی و فرعی گردد و با توان و تلاش همه جانبه نیروهای خدوم خدمات شهری منطقه یک در سطح این منطقه به زیبائی مبّدل و تمامی معابر برف روبی و محلول پاشی شد. این امر باعث […]

 به گزارش قلم پرس، بارش چند روز اخیر که می‌توانست بحرانی را در شهر ایجاد نماید و باعث انسداد معابر اصلی و فرعی گردد و با توان و تلاش همه جانبه نیروهای خدوم خدمات شهری منطقه یک در سطح این منطقه به زیبائی مبّدل و تمامی معابر برف روبی و محلول پاشی شد.
 این امر باعث روسفیدی نیروهای معاونت خدمات شهری شد که از هیچ امری برای رفع انسداد، محلول پاشی، برف‌روبی، رفع خطر و … فروگذار نگشته و به صورت شبانه‌روزی اقدام و در آماده باش کامل بودند.