سفر وزیر صنعت جمهوری چک به تبریز
سفر وزیر صنعت جمهوری چک به تبریز

وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک در صدر هیاتی ۶۰ نفره از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی این کشور اروپای مرکزی، شامگاه دوشنبه وارد تبریز شد.

وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک در صدر هیاتی ۶۰ نفره از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی این کشور اروپای مرکزی، شامگاه دوشنبه وارد تبریز شد.

b21194 b21195 b21196 b21197 b21198 b21199 b21200 b21201 b21202 b21203 b21204 b21205