سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد
سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری آذربایجان شرقی منصوب شد
استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی، ابراهیم عباسی‌نسب را به عنوان سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری منصوب کرد.
به گزارش قلم پرس، استاندار آذربایجان شرقی در حکمی، ابراهیم عباسی‌نسب را به عنوان سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری منصوب کرد.