سامانه جامع پروژه‌های عمرانی تدوین می‌شود
سامانه جامع پروژه‌های عمرانی تدوین می‌شود

به گزارش قلم پرس، سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز در این جلسه با بیان اینکه تدوین سامانه جامع پروژه های عمرانی به منظور تحقق فرآیند شهرداری الکترونیک است، افزود: ارائه چارچوبی در این رابطه به شکلی اثر بخش در مجموعه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز یکی از اهم موضوعات مورد پیگیری این […]

به گزارش قلم پرس، سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز در این جلسه با بیان اینکه تدوین سامانه جامع پروژه های عمرانی به منظور تحقق فرآیند شهرداری الکترونیک است، افزود: ارائه چارچوبی در این رابطه به شکلی اثر بخش در مجموعه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز یکی از اهم موضوعات مورد پیگیری این معاونت است.

یعقوب نامی بیان کرد: با توجه به نیاز شفاف سازی امور، برای حذف آمارهای گوناگون و حذف کاغذ در فرآیندهای عمرانی باید سامانه ای برای ثبت فرآیند ها ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای تسریع در اجرایی کردن این فرایند در حال انجام است و به همین منظور ستاد کارشناسی ویژه ای تشکیل شده تا با برگزاری جلسات و ارائه ساز و کار مناسب با سرعت بیشتری روند کار را جلو ببریم.

نامی در خصوص اولویت ها و الزامات لازم در خصوص ثبت مستندات پروژه های عمرانی اقدام شده اولویت اول برای این فرایند را الکترونیکی کردن صورت وضعیت های پروژه های عمرانی در جهت ثبت و آرشیوبندی مناسب برای ارتقای سیستم موجود، ارائه آمار سریع و تسهیل فرایند رسیدگی به کارکرد پیمانکاران عنوان کرد.