ساماندهی و اصلاح ترانشه های مجاور اتوبان شهید کسایی
ساماندهی و اصلاح ترانشه های مجاور اتوبان شهید کسایی

به گزارش قلم پرس، سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر با اشاره به اینکه کمربند سبز و توسعه فضای سبز از مهمترین عواملی است که می‌تواند شهر را در برابر آلودگی های هوا محافظت کند گفت: این پروژه در کنار محافظت از آلودگی هوا و دستاوردهای زیست محیطی، موجب زیبایی بصری در راستای […]

به گزارش قلم پرس، سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر با اشاره به اینکه کمربند سبز و توسعه فضای سبز از مهمترین عواملی است که می‌تواند شهر را در برابر آلودگی های هوا محافظت کند گفت: این پروژه در کنار محافظت از آلودگی هوا و دستاوردهای زیست محیطی، موجب زیبایی بصری در راستای ایجاد فضای سبز به عنوان فضای غالب و حاکم در این اتوبان است.

اکبر امجدی با بیان اینکه مطالعات جامع آبهای خام سطح شهر در حال اجرا است، گفت: ارائه طرح هدایت مناسب سیلاب های فصلی، ارائه طرح های مدیریت آبهای سطحی و کانالها و مسیل های شهری، مدیریت و استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، ارائه طرح تامین آب خام مورد نیاز فضای سبز شهری و مدیریت بهینه آن از جمله این اقدامات جامع مطالعاتی است.

وی استفاده از پساب را یک منبع تامین آب دائمی در آبیاری فضای سبز از ضروریات قلمدادکرد و گفت: در شرایط فعلی استفاده از پساب تصفیه شده، راهکار مطلوبی برای آبیاری فضای سبز شهری محسوب می‌شود.

شایان ذکر است عملیاتی کردن استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز، از موضوعات دیگری بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.