ساخت عرشه پل عابر گذر مسیر خیابان شهید رجائی در کارگاه طرح محور آفرین
ساخت عرشه پل عابر گذر مسیر خیابان شهید رجائی در کارگاه طرح محور آفرین

به گزارش قلم پرس، پروژه ساخت و نصب پل عابر پیاده در مسیر خیابان شهید رجائی که از جمله مسیرهای پرتردد منطقه محسوب می‌گردد، در دست اجرای منطقه است که توسط اکیپ‌های عمرانی معاونت فنی و عمرانی منطقه عملیاتیمی شود.هم اکنون اکیپ‌های عمرانی در کارگاه طرح محور آفرین در حال اتمام عملیات ساخت عرشه پل فلزی […]

به گزارش قلم پرس، پروژه ساخت و نصب پل عابر پیاده در مسیر خیابان شهید رجائی که از جمله مسیرهای پرتردد منطقه محسوب می‌گردد، در دست اجرای منطقه است که توسط اکیپ‌های عمرانی معاونت فنی و عمرانی منطقه عملیاتیمی شود.
هم اکنون اکیپ‌های عمرانی در کارگاه طرح محور آفرین در حال اتمام عملیات ساخت عرشه پل فلزی هستند که به زودی بر روی ستون‌های موجود در مسیر نصب خواهد شد.