مسئول امور مطالعات آبهای سطحی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز به همراه نماینده معاونت خدمات شهری در راستای ساماندهی برخی از زیرگذرهای دارای پتاسیل تولید سیل و پیش گیری از حوادث احتمالی در اثر بارنگی ها بازدید کردند تا جهت رفع مشکلات آب گرفتگی آنها تدابیر لازم اتخاذ شود. به گزارش قلم پرس در […]مسئول امور مطالعات آبهای سطحی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز به همراه نماینده معاونت خدمات شهری در راستای ساماندهی برخی از زیرگذرهای دارای پتاسیل تولید سیل و پیش گیری از حوادث احتمالی در اثر بارنگی ها بازدید کردند تا جهت رفع مشکلات آب گرفتگی آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.

به گزارش قلم پرس در این بازدید زیر گذرهای پل نصف راه، زیرگذر منجم، زیرگذر آبرسان، کانال آخر بهشتی، زیر گذر دیزل آباد، زیر گذر ابوریحان و … مورد بررسی کارشناسان شهرداری تبریز قرار گرفت و تدابیر لازم جهت اصلاح معایب اتخاذ شد.
با توجه به اینکه هر ساله هنگام بارش های فصلی در زیرگذرهای سطح شهر شاهد آب گرفتگی برخی از آنها می شویم ساماندهی چنین مواردی از چند سال گذشته مورد توجه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز بوده و اصلاحات لازم در برخی از زیرگذر ها صورت گرفته است و امسال نیز قبل از شروع بارندگی های فصلی زیرگذرهای مذکور مورد بررسی و اصلاح قرار می گیرد.