رنگ شعله در بخاری های گازسوز غیر از آبی خطرناک است
رنگ شعله در بخاری های گازسوز غیر از آبی خطرناک است
شعله های به رنگ آبی در بخاری گازسوز ،نشان از اکسیژن کافی در محیط و البته احتراق کامل بوده و رنگ زرد ، نارنجی و قرمز نشانه سوختن ناقص و خطرناک است

به گزارش قلم پرس، سعید صالح نیا مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز با اشاره به خطرات مختلف که از سوختن ناقص لوازم گاز سوز به ویژه بخاری گازی رخ می‌دهد اظهار کرد: نرسیدن اکسیژن کافی به بخاری گازی می تواند موجب سوختن ناقص شده و همین مسأله موجب می شود رنگ شعله به نارنجی متمایل شود.

وی یکی از علایم مهم این مسأله را عدم کارکرد صحیح دودکش و به تبع آن عدم تخلیه کامل گاز منوکسید بیان کرد و افزود: در مواردی عدم تخلیه صحیح و درست دودکش موجب برگشت گاز منوکسید شده و رنگ شعله را به نارنجی و قرمز متمایل می کند که در این صورت باید به دنبال رفع مشکل شد.

صالح نیا دیگر مسأله مهم در این راستا را « کمبود اکسیژن محیط» عنوان کرد و یادآور شد: تبادل هوایی مناسبی در محیط باید برقرار کنید و سعی بر آن شود که با باز گذاشتن «دریچه تامین هوای تازه و یا قسمت کوچکی از پنجره ، درب و …» هوای تازه به درون منزل وارد و احتراق ناقص رخ ندهد.

انتهای پیام/