رفع مشکلات شهر با لحاظ حق‌الناس و پرهیز از افراط و تفریط
رفع مشکلات شهر با لحاظ حق‌الناس و پرهیز از افراط و تفریط
شهردار تبریز بررسی و رفع مشکلات موجود شهر با لحاظ کردن حق‌الناس و پرهیز از افراط و تفریط را جزو برنامه کاری خود و الگوی کارکردی معاونان شهرداری و شهرداران مناطق قلمداد کرد.

 

به گزارش قلم پرس، عباس رنجبر امروز جمعه در جریان برگزاری جلسات با معاونان شهرداری و شهرداران مناطق با تاکید بر لزوم بررسی و رفع مشکلات شهری، گفت: برخی از مواردی که موجب ایجاد مشکل در سیستم شهرداری تبریز شده است، دخالت ندادن نیروهای زیرمجموعه در امور و تصمیم گیری ها است و لازم است که مدیران و معاونان به نحو اصولی و منطقی با شهرداران در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند.
وی با ابراز نگرانی از بروز افراط و تفریط در هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، افزود: نتیجه افراط و تفریط در هزینه ها، مواجه شدن با مشکلات است و ما باید توجه کنیم که در کنار بیت المال، به موضوع حق الناس نیز توجه کنیم و جانب حق را رعایت کنیم.
شهردار تبریز عنوان کرد: بیت المال حق است و حق باید مبنای عملکرد ما باشد. پولی که از مردم اخذ می شود، نباید در قالب برخی پروژه‌ها و برنامه های راکد شهرداری بماند.
رنجبر گفت: پیگیر این هستیم که افراد توانمندی در سیستم شهرداری باشند که سلامت نفس مادی و معنوی را اولویت فعالیت های خود قرار دهند.