رفع خطر و معارض مسجد تاریخی و منحصر به فرد ملارستم مراغه
رفع خطر و معارض مسجد تاریخی و منحصر به فرد ملارستم مراغه

[ad_1] رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مراغه از رفع خطر و معارض از مسجد تاریخی و منحصر به فرد ملارستم مراغه خبر داد. [ad_2]

[ad_1]

رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مراغه از رفع خطر و معارض از مسجد تاریخی و منحصر به فرد ملارستم مراغه خبر داد.

[ad_2]