رعایت استانداردهای ملی در نصب تجهیزات ترافیکی
رعایت استانداردهای ملی در نصب تجهیزات ترافیکی

به گزارش قلم پرس، علی‌اصغر آدی‌بیگ اظهار داشت: جهت شفاف سازی روند احداث سرعت‌کاه‌ها لازم به توضیح است که عملیات اجرایی بر اساس گزارش ادارات حمل ونقل مناطق ۱۰گانه ، پلیس محترم راهور و یا اهالی محل و پس از تکمیل کاربرگ های مربوطه موضوع در کمیته مربوطه بررسی و پس از تصمیم گیری و […]

به گزارش قلم پرس، علی‌اصغر آدی‌بیگ اظهار داشت: جهت شفاف سازی روند احداث سرعت‌کاه‌ها لازم به توضیح است که عملیات اجرایی بر اساس گزارش ادارات حمل ونقل مناطق ۱۰گانه ، پلیس محترم راهور و یا اهالی محل و پس از تکمیل کاربرگ های مربوطه موضوع در کمیته مربوطه بررسی و پس از تصمیم گیری و تصویب، سرعتگاه بر اساس جزئیات ابلاغی  اداره کل استاندارد کشور با جزییات اجرا می گردد. 

او افزود: نواقصات برخی سرعت گیرهای تازه نصب شده نیز پیگیر می شود تا با همکاری مناطق حل شود. 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز تأکید کرد: تمامی سرعت‌کاه‌ها از این قانون تبعیت کرده و به لحاظ رعایت استانداردهای ملی قابل دفاع می باشد.