رشد بیش از ۵ برابری عرضه‌های اولیه در سال ۹۹
رشد بیش از ۵ برابری عرضه‌های اولیه در سال ۹۹

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اعلام کرد: مجموع مجوزهای سازمان بورس برای افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته بالغ بر ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که این رقم در […]

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اعلام کرد: مجموع مجوزهای سازمان بورس برای افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته بالغ بر ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۸، ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس شاهد رشد ۸۰ درصدی مبلغ مجوزهای صادره سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸ بوده ایم.

وی اضافه کرد: در سال ۹۹ از حیث تسهیل انتشار اوراق، ارکان مورد نیاز جهت انتشار کاهش یافت و رکن متعهد پذیره نویس اختیاری شد؛ همچنین عرضه های اولیه در سال ۹۹ در بورس تهران و فرابورس ایران بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۹۸ رشدی بیش از ۵ برابری داشته است.

بیک زاده افزود: در سال گذشته تعداد مجوزهای صادره برای افزایش سرمایه ها نیز، ۲۵۰ مجوز بوده  که از حیث تعداد نیز نسبت به سال ۹۸ رشد ۷۲ درصدی داشته است. این در حالی است که بیش از نیمی از مجوزهای صادره بر اساس مبلغ از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی و اندوخته ها و صرف و سلب بوده است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۹ با توجه به تصویب قانون افزایش سرمایه سلب و صرف، دستورالعمل مربوطه نهایی و به تصویب رسید. همچنین، مجموعه اوراق مالی اسلامی شرکتی اعم از مجوز انتشار و معافیت از ثبت در سال ۹۹ بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که این رقم در سال ۹۸ بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ براین اساس، شاهد رشد چند برابری در این بخش بوده ایم.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار انتشار اوراق شرکتی بر اساس مکانیسم رتبه‌بندی و بدون ضمانت عملیاتی شد که بر این اساس به ترتیب ۳۷۰۰ و ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق به اتکای رتبه بندی منطبق با مصوبات هیئت مدیره سازمان، بدون ضمانت و با کاهش وثائق مورد نیاز منتشر شد.

.