رسیدگی به پرونده های حقوقی شهروندان توسط شهرداری منطقه دو
رسیدگی به پرونده های حقوقی شهروندان توسط شهرداری منطقه دو

به گزارش قلم پرس، کیومرث بخشی مدیر حقوقی منطقه گفت: در طول ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به تعداد ۱۶۴ مورد از پرونده های حقوقی شهروندان که به این واحد تحویل شده، در مراجع قضائی رسیدگی گردیده و ۵۳ مورد از پرونده ها با اخذ نتیجه مطلوب مختومه شده است.بخشی همچنین افزود: واحد حقوقی شهرداری منطقه […]

به گزارش قلم پرس، کیومرث بخشی مدیر حقوقی منطقه گفت: در طول ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به تعداد ۱۶۴ مورد از پرونده های حقوقی شهروندان که به این واحد تحویل شده، در مراجع قضائی رسیدگی گردیده و ۵۳ مورد از پرونده ها با اخذ نتیجه مطلوب مختومه شده است.
بخشی همچنین افزود: واحد حقوقی شهرداری منطقه دو تبریز، همچنین در حال رسیدگی و بررسی بقیه پرونده های شهروندان می باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: نظارت بر قراردادهای فیمابین شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی، اعلام پاسخ به استعلامات واحدهای مختلف شهرداری، اعلام پاسخ به مکاتبات قضائی و… از سایر فعالیت های امور حقوقی شهرداری منطقه دو تبریز، محسوب می شود.