خدمات رایگان اتوبوس‌های BRT برای افراد معلول
خدمات رایگان اتوبوس‌های BRT برای افراد معلول

به گزارش قلم پرس، ایوب اسماعیلی سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: طرح ارائه شده در شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر استفاده رایگان افراد جانباز و معلول از سیستم حمل و نقل عمومی با موافقت اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز مواجه شده است.وی افزود: برابر مصوبه اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر […]

به گزارش قلم پرس، ایوب اسماعیلی سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: طرح ارائه شده در شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر استفاده رایگان افراد جانباز و معلول از سیستم حمل و نقل عمومی با موافقت اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز مواجه شده است.
وی افزود: برابر مصوبه اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز، طبق ماده ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری، بهای خدمات اتوبوس‌های BRT به افراد جانباز و معلول با ارائه کارت جانبازی و معلولیت در سال ۱۴۰۱ رایگان خواهد بود.