به گزارش شهریار، ایوب اسماعیلی مدیرعامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت: با توجه به بند ۹ مصوبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ شورای ترافیک شهرستان اسکو مبنی بر احداث پایانه مرکزی اتوبوسرانی در شهر جدید سهند تا پایان سال ۱۳۹۶ و خدمات دهی به فازها توسط سیستم حمل و نقل عمومی توسط شهرداری سهند، لذا در […]

به گزارش شهریار، ایوب اسماعیلی مدیرعامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت: با توجه به بند ۹ مصوبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ شورای ترافیک شهرستان اسکو مبنی بر احداث پایانه مرکزی اتوبوسرانی در شهر جدید سهند تا پایان سال ۱۳۹۶ و خدمات دهی به فازها توسط سیستم حمل و نقل عمومی توسط شهرداری سهند، لذا در صورت عدم ایجاد و معرفی پایانه مرکزی تا پایان سالجاری توسط شهرداری سهند و انجام خدمات حمل و نقل عمومی داخل شهر جدید سهند توسط شهرداری محترم این شهر، عملا” خدمات رسانی اتوبوسهای شرکت واحد تبریز به شهر جدید سهند امکانپذیر نخواهد بود.

وی افزود: تشکیل و تفکیک سیستم حمل و نقل درونشهری در داخل شهر سهند از خدمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز و در کنار آن احداث پایانه اتوبوسرانی برای فراهم نمودن انجام خدمات حمل و نقل مسافر بین شهر تبریز- سهند و بالعکس توسط اتوبوسهای این شرکت، بر عهده شهرداری سهند است.

اسماعیلی تصریح کرد: بدیهی است طبق قوانین موضوعه و با توجه به توسعه شهر جدید سهند، شهرداری سهند موظف به تشکیل سامانه حمل و نقل درون شهری بوده و شرکت واحد تبریز وظیفه ای در خصوص حمل و نقل عمومی در مسیرهای داخل شهر سهند آن هم با قبول هزینه های بالای تعمیرات و نگهداری، را ندارد و در صورت عدم اقدام به موقع تا پایان سال ادامه خدمات رسانی به این شهر مقدور نخواهد بود.