خدمات اتوبوسرانی به شهر جدید سهند متوقف می شود
خدمات اتوبوسرانی به شهر جدید سهند متوقف می شود

به گزارش قلم پرس، ایوب اسماعیلی مدیرعامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت: با توجه به بند ۹ مصوبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ شورای ترافیک شهرستان اسکو مبنی بر احداث پایانه مرکزی اتوبوسرانی در شهر جدید سهند تا پایان سال ۱۳۹۶ و خدمات دهی به فازها توسط سیستم حمل و نقل عمومی توسط شهرداری سهند، لذا […]

به گزارش قلم پرس، ایوب اسماعیلی مدیرعامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت: با توجه به بند ۹ مصوبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ شورای ترافیک شهرستان اسکو مبنی بر احداث پایانه مرکزی اتوبوسرانی در شهر جدید سهند تا پایان سال ۱۳۹۶ و خدمات دهی به فازها توسط سیستم حمل و نقل عمومی توسط شهرداری سهند، لذا در صورت عدم ایجاد و معرفی پایانه مرکزی تا پایان سالجاری توسط شهرداری سهند و انجام خدمات حمل و نقل عمومی داخل شهر جدید سهند توسط شهرداری محترم این شهر، عملا” خدمات رسانی اتوبوسهای شرکت واحد تبریز به شهر جدید سهند امکانپذیر نخواهد بود.

وی افزود: تشکیل و تفکیک سیستم حمل و نقل درونشهری در داخل شهر سهند از خدمات ناوگان اتوبوسرانی تبریز و در کنار آن احداث پایانه اتوبوسرانی برای فراهم نمودن انجام خدمات حمل و نقل مسافر بین شهر تبریز- سهند و بالعکس توسط اتوبوسهای این شرکت، بر عهده شهرداری سهند است.

اسماعیلی تصریح کرد: بدیهی است طبق قوانین موضوعه و با توجه به توسعه شهر جدید سهند، شهرداری سهند موظف به تشکیل سامانه حمل و نقل درون شهری بوده و شرکت واحد تبریز وظیفه ای در خصوص حمل و نقل عمومی در مسیرهای داخل شهر سهند آن هم با قبول هزینه های بالای تعمیرات و نگهداری، را ندارد و در صورت عدم اقدام به موقع تا پایان سال ادامه خدمات رسانی به این شهر مقدور نخواهد بود.