«حکمروایی هوشمند» مهمترین شاخصه شهر هوشمند
«حکمروایی هوشمند» مهمترین شاخصه شهر هوشمند

به گزارش قلم پرس، فرزاد مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شهر هوشمند بر اساس فناوری‌های نوین اطلاعات بنیان نهاده می‌شود و شهروندان و مدیران شهری آن از فناوری‌های به‌روز جهت رفع مسائل و پیشبرد اهداف کلان و خرد استفاده می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه از مهمترین ابعاد شهر هوشمند حکمروایی هوشمند […]

به گزارش قلم پرس، فرزاد مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شهر هوشمند بر اساس فناوری‌های نوین اطلاعات بنیان نهاده می‌شود و شهروندان و مدیران شهری آن از فناوری‌های به‌روز جهت رفع مسائل و پیشبرد اهداف کلان و خرد استفاده می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه از مهمترین ابعاد شهر هوشمند حکمروایی هوشمند است، افزود: حکمروایی هوشمند در گروی شفاف‌سازی و حذف نظام‌های مدیریت سنتی است تا بتوان تمام سیستم شهر از جمله شهروندان را در فرآیند هوشمندسازی دخیل کرد.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه مشارکت شهروندان نیز که اصل اساسی در هوشمندسازی شهر بوده است، در قالب حکمروایی هوشمند و حکمروایی خوب شهری قابل تحقق است، خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیستم مدیریتی یک شهر به سطح مشخصی از هوشمندسازی نرسد و نظام آن اصلاح نشود، هوشمند کردن سایر ساختارها و اجزای شهر نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

مؤمنی با تاکید بر اینکه پس از هوشمندسازی سیستم‌های شهری، نوبت شهروندان است که در فرآیند هوشمندسازی وارد شوند و بتوانند با فرهنگ‌سازی و آموزش در این فرآیند دخیل باشند، اضافه کرد: تحقق فرایند هوشمندسازی در یک مقطع زمانی ممکن نخواهد بود اما هوشمندسازی سیستم‌های مدیریتی شهر و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، اصلی اساسی برای تحقق این هدف است.