حفظ جایگاه فناوری اطلاعات در پیشبرد و توسعه اهداف شهرداری ضروری است
حفظ جایگاه فناوری اطلاعات در پیشبرد و توسعه اهداف شهرداری ضروری است
در جلسه مشترک سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با مسئولین سایت مناطق شهرداری تبریز، کلیه موارد همکاری بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

به گزارش قلم پرس، به منظور بررسی مشکلات موجود در واحد فناوری مناطق شهرداری تبریز، جلسه‌ای با حضور سرپرست سازمان و مسئولین سایت برگزار گردید.
در ابتدا سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بر لزوم همکاری، همفکری و مشارکت مسئولین سایت مناطق ده‌گانه شهرداری و سازمان فناوری در پیشبرد و اهداف شهر، شهرداری و دولت الکترونیکی تاکید کرد و گفت: مسئولین محترم سایت در مناطق به عنوان نماینگان سازمان در حوزه فناوری اطلاعات، با شناخت نقاط ضعف و قوت مجموعه می‌توانند با ارائه پیشنهادات سازنده گامی اساسی در پیشبرد اهداف سازمان داشته باشند.
محمدرضا کاظمی به نقش اساسی و اهمیت جایگاه فناوری اطلاعات در تمام مجموعه‌های شهرداری اشاره کردو ابراز داشت: قطعا تک‌تک کارشناسان به سهم خود و در جایگاه خود در این موفقیت‌ها نقش داشتند.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: این حرکت هوشمندانه با خودباوری و همدلی در دوره‌های بعد هم ادامه پیدا کند.
سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هوشمندسازی و سیستمی کردن کارها همراه با کار تیمی تاکید و افزود: مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات پل ارتباطی با مسئولین سایت است که نقش اساسی، محوری و جدایی‌ناپذیر در سرانجام رساندن اهداف سازمانی را دارد.
وی استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی را در تقویت ظرفیت زیرساخت‌ها مهم خوانده و تصریح کرد: ماموریت این سازمان به‌ کارگیری قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فناورانه در جهت توانمندسازی شهرداری تبریز، جلب رضایت شهروندان و تحقق تعالی سازمانی شهرداری است.
در ادامه جلسه مسئولین سایت به مسائل و مشکلات موجود در مناطق اشاره کردند و بحث و تبادل نظراتی با مدیران سازمان انجام گرفت و کلیه موارد همکاری بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
سرپرست سازمان نیز به جهت بیان مسائل و چالش ها، ابراز امیدواری کرد تا از ظرفیت‌های موجود در سازمان جهت ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات در شهرداری تبریز اقدامات موثرتری صورت خواهد گرفت.