حداکثر برای ۳ سال آینده در وادی رحمت جا داریم
حداکثر برای ۳ سال آینده در وادی رحمت جا داریم

به گزارش قلم پرس، فرخ جلالی در خصوص موضوع افزایش بهای تعرفه آرامستان ها، با بیان اینکه هزینه های کفن و دفن و حمل متوفی تنها ۳۰ درصد رشد سال جاری افزایش یافته در ادامه به  پیش فروش قبور نیز اشاره کرد و گفت:  متاسفانه برخی هجوم آورده اند برای پیش خرید قبور یک طبقه و […]

به گزارش قلم پرس، فرخ جلالی در خصوص موضوع افزایش بهای تعرفه آرامستان ها، با بیان اینکه هزینه های کفن و دفن و حمل متوفی تنها ۳۰ درصد رشد سال جاری افزایش یافته در ادامه به  پیش فروش قبور نیز اشاره کرد و گفت:  متاسفانه برخی هجوم آورده اند برای پیش خرید قبور یک طبقه و این درحالی است که  با کمبود آرامستان مواجه هستیم، به طوری که چندین بار برای ایجاد آرامستان جدید درخواست داده یم که در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: حداکثر برای ۳ آینده سال برای قبور در آرامستان فعلی جا داریم، چرا که حداکثر مصرف روزانه ۵۰ قبر بوده و در موارد پیک کرونا با احتساب قبور دو طبقه روزانه ۱۷۰ مورد قبر مصرف شده است.
جلالی اضافه کرد: در  ۵ سال گذشته خیابانی برای دسترسی به بلوک های جدید ایجاد نشده بود در حالی که در یک سال اخیر ۴ خیابان جدید احداث شده است .
وی در خصوص تخفیفات گروه های هدف مشخص شده در جامعه، گفت: در سال جاری از یک هزار و ۳۴۰ نفر از شهروندان تنها ۵۰۰ هزار تومان دریافت شده است که  این در قبال هزینه آرامستان ها بسیار کمتر است. به گفته وی  هزینه قبور و کفن و دفن در آرامستان تبریز حدود ۵ میلیون تومان است .