جمع آوری یخ ها و برف های حاشیه معابر در منطقه ۸
جمع آوری یخ ها و برف های حاشیه معابر در منطقه ۸

به گزارش قلم پرس، این عملیات در کلیه معابر شهری منطقه ۸ اجرایی شده و حاشیه معابر محدوده مرکزی شهر بازگشایی شد.

به گزارش قلم پرس، این عملیات در کلیه معابر شهری منطقه ۸ اجرایی شده و حاشیه معابر محدوده مرکزی شهر بازگشایی شد.