جشن سالیانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی برگزار شد
جشن سالیانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی برگزار شد

جشن سالیانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی برگزار شد در راستای توسعه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و ارج نهادن به تلاش و کوشش فعالین در این حوزه، جشن سالیانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران و جمعی از همکاران شرکت […]جشن سالیانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی برگزار شد

در راستای توسعه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و ارج نهادن به تلاش و کوشش فعالین در این حوزه، جشن سالیانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران و جمعی از همکاران شرکت برگزار گردید.

خانی مدیر عامل محترم شرکت در این جلسه با اشاره به اهمیت نظام پیشنهادها گفت: نظام پیشنهادها روش و ابزاری است که می توان از فکر، خلاقیت و ایده های کارکنان برای حل مسائل، بهبود روند کار، ایجاد فرصت های جدید و بهبود وضعیت سازمان استفاده نمود.
خانی در ادامه با اشاره به تاکیدات وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور مبنی بر مشارکت کارکنان در توسعه و پیشرفت سازمانی ، اظهار داشت: بایستی  تعهدات شرکت در این حوزه از طریق توسعه مشارکت همکاران محقق شده و لازمه این امر بسترسازی مدیران در حوزه ستادی و مناطق شرکت می باشد.
در این مراسم  از پیشنهاددهندگان پیشنهادهای برتر، مدیران موفق و نمونه در زمینه پیشنهادها، دبیر و رابطین برتر و بیشترین پیشنهاددهنده و پیشنهاد مصوب با اهدا لوح تقدیر،  تقدیر شد .