جزئیات تعطیلی مدارس در دوم بهمن
جزئیات تعطیلی مدارس در دوم بهمن
به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز شنبه دوم بهمن ۱۴۰۰ در مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری می‌شود.
به گزارش قلم پرس،محمد صبوری، مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز شنبه دوم بهمن ۱۴۰۰ در مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری می‌شود. در مدارس تعطیل، امتحانات داخلی لغو و به روزهای آتی موکول میشود

نظرکهریزی
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

هوراند
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل و سایر دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

 

مرند
مدارس استثنائی،پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

شبستر
مدارس استثنائی،پیش دبستانی، ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

 

نواحی پنجگانه تبریز 

کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

تسوج
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

ورزقان
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل و سایر دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

خاروانا  و صوفیان

همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل خواهد بود.

آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری می‌شود.

 امتحانات داخلی لغو و به روزهای آتی موکول می‌شود.

کلیبر

همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل خواهد بود.

خداآفرین

مدارش استثنائی،  پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

 امتحانات داخلی لغو و به روزهای آتی موکول می‌شود.

جلفا

همه مدارس شهری و روستایی بخش سیه‌رود شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل و در شهر جلفا تمام مدارس شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

عشایر کلیبر و خداآفرین

همه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل خواهد بود.

آموزش‌ها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

امتحانات داخلی لغو و به روزهای آتی موکول می‌شود.

انتهای پیام/