جزئیات تعطیلی مدارس آذربایجان‌شرقی در روز یکشنبه
جزئیات تعطیلی مدارس آذربایجان‌شرقی در روز یکشنبه

به گزارش قلم پرس، بر این اساس، به علت بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا فردا یکشنبه، ۲۶ دی ماه: ورزقان  در ورزقان کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی تعطیل و در شهر ورزقان نیز مداری تمامی دوره‌های تحصیلی تعطیل است. جلفادر جلفا کلیه مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و […]

به گزارش قلم پرس، بر این اساس، به علت بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا فردا یکشنبه، ۲۶ دی ماه:

ورزقان 

در ورزقان کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی تعطیل و در شهر ورزقان نیز مداری تمامی دوره‌های تحصیلی تعطیل است.

جلفا
در جلفا کلیه مدارس استثنایی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.  

هوراند و تسوج

در هوراند و تسوج نیز کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی، شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

 اسکو، شهر جدید سهند، ایلخچی و خسروشاه

کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی، شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

صوفیان
در صوفیان کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی، شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

اهر

در اهر کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی و در شهر اهر مدارس استثنائی پیش دبستانی و ابتدایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

کلیبر

در کلیبر کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی، شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

تبریز

 به علت بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا امروز یکشنبه ۲۶ دیماه ۱۴۰۰ در نواحی_پنجگانه_تبریز
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

نظرکهریزی

کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی، شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

آموزش‌ها در این منطقه تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

تعطیلی شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمون‌ها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

چاراویماق

کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی و در شهر قره آغاج مدارس استثنایی پیش دبستانی و ابتدایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

آموزش‌ها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

 تعطیلی شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمون‌ها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

شهرستان مرند

کلیه مدارس در تمامی دورهای تحصیلی تعطیل و در شهر مرند مدارس استثنایی پیش دبستانی و ابتدایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود و مدارس دوره اول و دوم متوسطه دایر خواهد بود.

آموزش‌ها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.  

تعطیلی شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمون‌ها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.