جام پرچم نقطه اتصال ورزش و فرهنگ است
جام پرچم نقطه اتصال ورزش و فرهنگ است

به گزارش قلم پرس، محمد علیپور در حاشیه نشست شورای سیاست‌گذاری جام پرچم نگاه فرهنگی به ورزش را رمز موفقیت در اهداف بلند و انسان‌ساز در جهت رشد جامعه دانست و گفت: رشد روحی و معنوی در کنار آمادگی جسمانی و سلامت بدنی، نویدبخش جامعه‌ای سالم، پویا و اخلاقی خواهد بود. وی با اشاره به […]

به گزارش قلم پرس، محمد علیپور در حاشیه نشست شورای سیاست‌گذاری جام پرچم نگاه فرهنگی به ورزش را رمز موفقیت در اهداف بلند و انسان‌ساز در جهت رشد جامعه دانست و گفت: رشد روحی و معنوی در کنار آمادگی جسمانی و سلامت بدنی، نویدبخش جامعه‌ای سالم، پویا و اخلاقی خواهد بود.

وی با اشاره به ارتباط سازنده و دوسویه فرهنگ و ورزش اظهار کرد: همچنان که لزوم‌ نگاه فرهنگی به مقوله ورزش ارزشمند است، نقش فرهنگ‌ساز ورزش در بسط چارچوب‌های اخلاقی و روحیه جوانمردی و همچنین توسعه همکاری اجتماعی نیز اساسی و انکارناپذیر است.

علیپور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع المپیاد ورزشی جام پرچم پرداخت و تصریح کرد: این المپیاد نمود کاملی از توسعه ورزش همگانی و عمومی بر پایه چارچوب‌های فرهنگی است که خوشبختانه به کل کشور تسری پیدا کرده و قرار داشتن دبیرخانه مرکزی این المپیاد در شهر تبریز افتخار دیگری است که نصیب شهر اولین‌ها شده است.

معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز با تأکید بر اینکه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌ تنهایی یک اِلمان ارزشمند فرهنگی و دینی است، خاطرنشان کرد: این المپیاد شاهد گردهمایی بزرگی از ورزشکاران در سطوح و رشته‌های مختلف است که ورزش را به حرمت پرچم مقدس وطن در بهترین سطح و با رقابتی سالم به نمایش می‌گذارند.