تکمیل ۷۳ پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت در استان بوشهر
تکمیل ۷۳ پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت در استان بوشهر

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز، در سال ۱۳۹۹ با ۲۲۹ میلیارد ریال اعتبار، ۷۳ پروژه مسئولیت اجتماعی شامل یک پروژه آموزشی، ۱۶ پروژه ورزشی، ۱۰ پروژه بهداشتی، ۲ پروژه آبرسانی، ۴۲ پروژه طرح هادی و ۲ پروژه خدماتی به دستگاه‌های بهره‌بردار تحویل داده […]

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز، در سال ۱۳۹۹ با ۲۲۹ میلیارد ریال اعتبار، ۷۳ پروژه مسئولیت اجتماعی شامل یک پروژه آموزشی، ۱۶ پروژه ورزشی، ۱۰ پروژه بهداشتی، ۲ پروژه آبرسانی، ۴۲ پروژه طرح هادی و ۲ پروژه خدماتی به دستگاه‌های بهره‌بردار تحویل داده است.

پروژه‌های طرح هادی با هدف توسعه کمی و کیفی راه‌های روستایی و زمینه‌ساز آبادانی روستاها و بهره‌مندی روستاییان از خدمات عمرانی نفت، تکمیل پروژه‌های علوم پزشکی، به‌منظور افزایش متراژ درمانی و ایجاد و توسعه تخت درمانی و بهبود وضع مراکز درمانی و افزایش میزان اشتغال در این حوزه در سطح استان و تکمیل پروژه‌های آموزشی و ورزشی نیز برای افزایش سرانه فضاهای آموزشی و ورزشی در سطح استان و بهره‌مندی شهروندان از پروژه‌ها و فراهم شدن فرصت اشتغال به‌واسطه اجرای این پروژه‌ها انجام می‌شود.

مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز همسو با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، اجرای پروژه‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، راه، آبرسانی، برق‌رسانی، خدماتی و… را در مناطق نفت‌خیز و محروم کشور در دستور کار دارد.