تولید ۱۰۰ هزار نشاء گل در شهرداری منطقه ۱۰
تولید ۱۰۰ هزار نشاء گل در شهرداری منطقه ۱۰

به گزارش قلم پرس، حسن گنجی اقدامات صورت گرفته در گلخانه‌های شهرداری منطقه ۱۰طی دو ماه گذشته را تشریح کرد و گفت: طی مدت مذکور واحد فضای سبز منطقه اقدام به تولید ۱۰۰ هزار انواع بوته نشاء گل فصلی در گلخانه‌های شهرداری منطقه کرده است.وی تلاش برای تحقق خودکفایی در تولید گل و گیاه را، […]

به گزارش قلم پرس، حسن گنجی اقدامات صورت گرفته در گلخانه‌های شهرداری منطقه ۱۰طی دو ماه گذشته را تشریح کرد و گفت: طی مدت مذکور واحد فضای سبز منطقه اقدام به تولید ۱۰۰ هزار انواع بوته نشاء گل فصلی در گلخانه‌های شهرداری منطقه کرده است.
وی تلاش برای تحقق خودکفایی در تولید گل و گیاه را، از اصلی ترین اهداف منطقه ۱۰ دانست و اظهار کرد: عوامل تلاشگر فضای سبز در گلخانه های منطقه زمینه را برای توسعه فضای سبز، استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه های مالی فراهم آورده است.
وی با اشاره به تولید مستمر انواع نشاء گل های مورد نیاز به کاشت در سطح معابر، خیابان ها، پارک ها و فضاهای سبز منطقه اعلام کرد و گفت: نشاهای تولید شده در این گلخانه با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه بوده و در مقابل تغییرات جوی مقاوم هستند.
سرپرست شهرداری منطقه ۱۰ تولیدات نشائی گلخانه‌های منطقه را قزلی، قرنفیل، ردبکیا، میمونی، ابری تقره ای، گازانیا، انواع ناز، سه دم، استئوسپرموم، عنوان کرد و افزود: این گل های نشایی برای کاشت در استقبال از بهار آماده بوده و برای ایجاد مناظر زیبای بهاره، در سطح منطقه کاشته خواهند شد.