توضیحات رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی در خصوص توقیف خودرو شهرداری
توضیحات رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی در خصوص توقیف خودرو شهرداری
ئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت: با توجه به اینکه حوزه خدمات دهی شهرداری در معابر درون شهری بوده و توقیف خود شهرداری نیز به دلیل نقص فنی می باشد، لذا بهتر است دستگاه های خدمات رسان کوتاهی خود در خدمت رسانی را به سایر دستگاه های که بصورت شبانه روزی مشغول خدمت بی منت هستند نسبت ندهند.

به گزارش قلم پرس، سرهنگ رضا کریمی نژاد در خصوص انتشار ویدئویی مبنی بر” توقیف خودروی محلول پاش دلیل قفل شدن شهرک آزمایش تبریز”گفت:توقیف خودرو محلول پاش شهرداری یک هفته قبل از بارش برف به علت وجود نقص فنی موثر در روشنایی خودرو که احتمال تصادف متصور بود توسط تیم گشت پلیس راه انجام شده و وجود فاصله زمانی یک هفته ای توقیف خودرو با بارش نزولات آسمانی هیچگونه ارتباطی به ترافیک زمان بارش نداشته است وخبر انتشار یافته در فضای مجازی با موضوع توقیف خودروی محلول پاش دلیل قفل شدن شهرک آزمایش تبریز صحت ندارد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ اقدام قانونی برای رفع توقیف خودرو توسط شهرداری و یا راننده خودرو به عمل نیامده است،تاکید کرد:اتوبان شهید کسائی در حوزه اداره راهداری بوده و در صورت نیاز به محلول پاشی یا هرگونه خدمات رسانی دیگر توسط اداره راهداری به عمل خواهد آمد و با توجه به اینکه حوزه خدمات دهی شهرداری در معابر درون شهری بوده و توقیف خود شهرداری نیز به دلیل نقص فنی می باشد، لذا بهتر است دستگاه های خدمات رسان کوتاهی خود در خدمت رسانی را به سایر دستگاه های که بصورت شبانه روزی مشغول خدمت بی منت هستند نسبت ندهند.