توسعه ۷۲ کیلومتری شبکه آب خام حوزه فضای سبز طی سال جاری
توسعه ۷۲ کیلومتری شبکه آب خام حوزه فضای سبز طی سال جاری

توسعه ۷۲ کیلومتری شبکه آب خام حوزه فضای سبز طی سال جاری مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز از توسعه ۷۲ کیلومتری شبکه آب خام حوزه فضای سبز طی سال جاری خبر داد. به گزارش قلم پرس،، سیامک آسیایی با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت حوزه سیما، منظر و […]توسعه ۷۲ کیلومتری شبکه آب خام حوزه فضای سبز طی سال جاری

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز از توسعه ۷۲ کیلومتری شبکه آب خام حوزه فضای سبز طی سال جاری خبر داد.

به گزارش قلم پرس،، سیامک آسیایی با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت حوزه سیما، منظر و فضای سبز برای مدیریت بهینه منابع آب حوزه فضاهای سبز، تصریح کرد: با توجه به کاهش منابع آبی حوزه فضای سبز و لزوم برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه منابع، توسعه شبکه آب خام و حذف تدریجی تانکرهای آبیاری و استفده از شیوه‌های نوین آبیاری در دستور کار حوزه فضای سبز تبریز قرار گرفته است.

وی در این زمینه به توسعه شبکه آب خام حوزه فضای سبز در برخی مناطق مستعد و مناسب اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شاهد توسعه ۷۲ کیلومتری شبکه آب خام حوزه فضای سبز طی سال جاری هستیم.

آسیایی همچنین در این زمینه از ایجاد و ترمیم شبکه آبیاری قطره‌ای به طول ۲۰۰ کیلومتر در سطح حوزه فضای سبز مناطق دهگانه شهرداری طی سالجاری نیز خبر داد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با اشاره به اجرای طرح جامع شبکه آب خام تبریز،اظهار کرد: آب خام مورد نیاز از مناطق پر برخوردار به کم بر خوردار انتقال می‌یابد که مقدمات اجرای این طرح با تعیین و همکاری مشاور آب از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز در حال انجام است.