تهیۀ مطالب آموزشی فضای مجازی و راهکارهای روانشناسانه
تهیۀ مطالب آموزشی فضای مجازی و راهکارهای روانشناسانه

به گزارش قلم پرس، با توجه به اینکه برخی خانواده‌ها اقدام به خرید گوشی مشخصی برای فرزندانشان کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین مسائل، نظارت بر عملکرد فرزندانشان در فضای مجازی با یک برنامه منسجم می‌باشد، لذا امور فرهنگی اجتماعی منطقه ۱ با ایجاد نمودن بسترهای مناسب آموزشی در این حوزه، راهکارهای روانشناسانه و مهمی را به اطلاع […]

به گزارش قلم پرس، با توجه به اینکه برخی خانواده‌ها اقدام به خرید گوشی مشخصی برای فرزندانشان کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین مسائل، نظارت بر عملکرد فرزندانشان در فضای مجازی با یک برنامه منسجم می‌باشد، لذا امور فرهنگی اجتماعی منطقه ۱ با ایجاد نمودن بسترهای مناسب آموزشی در این حوزه، راهکارهای روانشناسانه و مهمی را به اطلاع شهروندان رسانده است.
این امر باعث می‌گردد تا راه‌های پیشگیرانه از غرق شدن خانواده‌ها در فضای مجازی آموزش داده شود تا رفتار دقیق و صحیحی در این فضا ایجاد و از پیش آمدن مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ممانعت بعمل آید.
شایان ذکر است این راهکارها با تهیۀ ۳۰۰ مطلب آموزشی به اطلاع خانواده‌های محترم حاضر در مجموعه‌های فرهنگی منطقه ۱ رسیده است.