تهیه و نشر ۱۲۰ پیام آموزشی پیرامون آرامش و ایمنی در زمان بحران زلزله
تهیه و نشر ۱۲۰ پیام آموزشی پیرامون آرامش و ایمنی در زمان بحران زلزله

به گزارش قلم پرس،  با توجه به وقوع زلزله طی دو روز گذشته،  امور فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه ۱ به منظور ایجاد آرامش و ایمنی در زمان بحران زلزله اقدام به تهیه به نشر بیش از ۱۲۰ پیام در حوزه‌های روانشناسی، ایمنی، خودکنترلی، مراقبت، آمادگی در زمان بحران و مدیریت بحران و … کرد.تهیه این پیام‌ها […]

به گزارش قلم پرس،  با توجه به وقوع زلزله طی دو روز گذشته،  امور فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه ۱ به منظور ایجاد آرامش و ایمنی در زمان بحران زلزله اقدام به تهیه به نشر بیش از ۱۲۰ پیام در حوزه‌های روانشناسی، ایمنی، خودکنترلی، مراقبت، آمادگی در زمان بحران و مدیریت بحران و … کرد.
تهیه این پیام‌ها توسط مربیان و کارکنان امور فرهنگی و با حضور کارشناسان امر بررسی و سپس به فضاهای مجازی و شهروندان ثبت نام کننده در کلاس‌های آموزشی فرهنگی این منطقه ارسال شده است.