تمجید رئیس جمهور از اقدامات انجام شده در مراکز سالمندان و معلولان در مقابله با کرونا
تمجید رئیس جمهور از اقدامات انجام شده در مراکز سالمندان و معلولان در مقابله با کرونا

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، به نقل از سازمان بهزیستی کشور، حسن روحانی در بخشی از سخنان خود عملکرد مراکز نگهداری سالمندان را بسیار تحسین برانگیز خواند و گفت: در برخی از کشورها سالمندان را رها کردند و گفتند اگر اینها مردند هم مهم نیست، […]

به گزارش
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، به نقل از سازمان بهزیستی کشور، حسن روحانی در
بخشی از سخنان خود عملکرد مراکز نگهداری سالمندان را بسیار تحسین برانگیز
خواند و گفت: در برخی از کشورها سالمندان را رها کردند و گفتند اگر اینها
مردند هم مهم نیست، ما باید به دنبال جوانان برویم. به هیچ‌وجه چنین موضوعی
در مخیله کسی در ایران نیامد و این مراکز با همه وجود از سالمندان و
معلولین مراقبت کردند و سالمندان در واکسن جزو گروه‌های مقدم هستند و
واکسیناسیون نسبت به اینها انجام می‌گیرد.  

وی تصریح کرد: فرهنگ بلند ایرانی عظمت مردم و تکریمی که اینها نسبت به پدران و سالمندان خود کردند بسیار ارزشمند و مهم بود.

رییس جمهوری خاطرنشان کرد:  ما با یاری
یکدیگر این یکسال و چند هفته را گذراندیم و باید از تجربیاتمان برای سال
آینده استفاده کنیم و کاری کنیم که در سال آینده مردم با شرایط بهتر و
خطرات کمتری سال را بگذرانند تا روزی که ما از این ویروس  به‌طور کامل در
امان بمانیم و یک ایمنی جمعی مطمئن در سراسر کشور به وجود بیاید.