تفاهم نامه تامین آب شرب پایدار  ۲۱۰ روستای آذربایجان شرقی مبادله شد.
تفاهم نامه تامین آب شرب پایدار  ۲۱۰ روستای آذربایجان شرقی مبادله شد.

تفاهم نامه تامین آب شرب پایدار ۲۱۰ روستای آذربایجان شرقی مبادله شد. خانی مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی از امضاء و مبادله تفاهم نامه با خیرین آبرسان کشور برای تامین آب شرب پایدار ۲۱۰ روستای آذربایجان شرقی خبر داد. خانی با اعلام این خبر افزود : در همایش به رسم سقایی و تجلیل […]تفاهم نامه تامین آب شرب پایدار ۲۱۰ روستای آذربایجان شرقی مبادله شد.

خانی مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب آذربایجان شرقی از امضاء و مبادله تفاهم نامه با خیرین آبرسان کشور برای تامین آب شرب پایدار ۲۱۰ روستای آذربایجان شرقی خبر داد.

خانی با اعلام این خبر افزود : در همایش به رسم سقایی و تجلیل از خیرین آبرسان استان با حضور استاندار آذربایجان شرقی، رییس بنیاد خیرین آبرسان کشور، فرمانده سپاه عاشورا و شرکت آب و فاضلاب استان تفاهم نامه تامین آب شرب پایدار ۲۱۰ روستای آذربایجان شرقی امضا و مبادله شد.