تعمیر و راه اندازی مجدد آسانسور پل عابرگذر مقابل راهنمائی
تعمیر و راه اندازی مجدد آسانسور پل عابرگذر مقابل راهنمائی

به گزارش قلم پرس، به منظور رفاه حال شهروندان به هنگام تردد بدون حادثه از مسیر مقابل راهنمائی، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه آسانسور پل عابرگذر این مسیر که دچار خرابی شده بود با تعمیرات اساسی دوباره راه اندازی شد.در راستای پاسخگوئی به درخواست شهروندان جهت سهولت تردد از عرض مسیر بلوار ۲۹ بهمن […]

به گزارش قلم پرس، به منظور رفاه حال شهروندان به هنگام تردد بدون حادثه از مسیر مقابل راهنمائی، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه آسانسور پل عابرگذر این مسیر که دچار خرابی شده بود با تعمیرات اساسی دوباره راه اندازی شد.
در راستای پاسخگوئی به درخواست شهروندان جهت سهولت تردد از عرض مسیر بلوار ۲۹ بهمن و از مقابل راهنمائی و با هدف استفاده مناسب افراد سالخورده از این عابرگذر، توسط شهرداری منطقه دو تبریز آسانسور پل مذکور با سرویس کاری و رفع خرابی، مجدداً راه اندازی شده است.
پس از تعمیرات اساسی و راه اندازی پل های مکانیزه مقابل کلینیک شیخ الرئیس و میدان آبرسان، این سومین پل در طی یکماه گذشته است که مشکل تردد آن برای عبور و مرور آسان شهروندان رفع شده است.