تعمیر و تعویض ۵۰ چرخ باکس زباله در مسیر فارابی
تعمیر و تعویض ۵۰ چرخ باکس زباله در مسیر فارابی

به گزارش قلم پرس، با توجه به اینکه برخی از باکس‌های زباله مسیر خیابان فارابی نیاز به تعمیر و اصلاح داشتند، سریعاً اکیپ‌های خدمات شهری در ناحیه ۱ این منطقه اقدامات لازم را بعمل آوردند.گفتنی است حدود ۵۰ باکس زباله در طرح اصلاح این منطقه قرار گرفته که در مسیر فارابی، عملیاتی و ساماندهی شده است.

به گزارش قلم پرس، با توجه به اینکه برخی از باکس‌های زباله مسیر خیابان فارابی نیاز به تعمیر و اصلاح داشتند، سریعاً اکیپ‌های خدمات شهری در ناحیه ۱ این منطقه اقدامات لازم را بعمل آوردند.
گفتنی است حدود ۵۰ باکس زباله در طرح اصلاح این منطقه قرار گرفته که در مسیر فارابی، عملیاتی و ساماندهی شده است.