تعطیلی مدارس شیفت صبح در برخی مناطق استان
تعطیلی مدارس شیفت صبح در برخی مناطق استان

بعلت بارش برف و کولاک شدید و سرما، مدارس شهرستان تبریز و بخش خسروشاه در مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مدارس شهری و روستایی تعطیل اعلام شد. به گزارش قلم پرس به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی،بعلت بارش برف و […]

بعلت بارش برف و کولاک شدید و سرما، مدارس شهرستان تبریز و بخش خسروشاه در مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مدارس شهری و روستایی تعطیل اعلام شد.

به گزارش قلم پرس به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی،بعلت بارش برف و کولاک شدید و سرما، مدارس شهرستان تبریز و بخش خسروشاه در مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مدارس شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد. سایر تعطیلی ها به شرح زیر اعلام می گردد:

شهرستان اهر مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و متوسطه دوره ی اول شهری و کلیه مقاطع تحصیلی مدارس روستایی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان سراب و هوراند و خواجه کلیه مقاطع تحصیلی مدارس  روستایی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی شهری تعطیل اعلام می گردد.

کلیبر و نظر کهریز و هریس کلیه مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد

در شهرستان مرند و ورزقان مدارس پیش دبستانی و ابتدائی شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد

هشترود کلیه مدارس روستایی تعطیل اعلام می گردد

آذرشهر، گوگان و ممقان مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

خاروانا کلیه مدارس مقاطع تحصیلی روستایی و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی شهری تعطیل اعلام می گردد

اسکو و ایلخچی و شهر جدید سهند مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی شهری و کلیه مقاطع تحصیلی مدارس روستایی تعطیل اعلام می گردد

منطقه آزاد، شهرستان جلفا  و بخش سیه رود مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد

ضمنا به استحضار میرساند مدارس استثنایی در شهرستان های تبریز و بخش خسرو شاه، اهر و هوراند، سراب و کلیبر و نظر کهریز و هریس و مرند و ورزقان، خواجه، آذرشهر، گوگان و ممقان، اسکو، ایلخچی و شهر جدید سهند ، خاروانا، جلفا و بخش سیه رود فردا چهارشنبه مورخه هفتم بهمن تعطیل اعلام می گردد.