تعطیلی مدارس آذربایجان‌شرقی به روز چهارم کشید
تعطیلی مدارس آذربایجان‌شرقی به روز چهارم کشید
به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز چهار شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ در مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری می‌شود.

به گزارش قلم پرس، محمد صبوری، مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به‌دنبال بارش برف و برودت هوا آموزش‌های حضوری  روز چهار شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ در مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری می‌شود.

ورزقان
تمام مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی  تعطیل، دوره های ابتدایی، اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

ملکان

تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل است.

اهر
تمام مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل و مدارش شهری شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

هوراند

تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

هشترود

تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

نظرکهریزی
تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

مراغه 

تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل است.

مهربان

تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل است.

سراب
تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

 ترکمانچای 

تمام مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

کندوان

تمام مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

مرند

مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل، و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

کاغذکنان
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل، و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

انتهای پیام/