تعطیلی مدارس آذربایجان‌شرقی برای سومین روز متوالی/ در حال به روز سانی
تعطیلی مدارس آذربایجان‌شرقی برای سومین روز متوالی/ در حال به روز سانی
به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز سه شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ در مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری می‌شود.

به گزارش قلم پرس، محمد صبوری، مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز سه شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ در مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری می‌شود.

ملکان، کندوان، ترکمانچای و تیکمه داش، کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد. تعطیلی شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

 

ایلخچی

مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

خسروشاه
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

میانه
تمامی مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

هوراند
تمامی مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد

عجبشیر
تمامی مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل است.

آذرشهر

مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر فعالیت خواهند کرد.

گوگان
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر فعالیت خواهند کرد.

اسکو 

مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی و دوره اول متوسطه روستایی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل خواهند بود.

شهرجدیدسهند
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی و دوره اول متوسطه روستایی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل خواهند بود.

بناب
تمامی مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

کلیبر
تمامی مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل و مدارس شهری با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

 

هشترود

مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل و مدارس شهری در تمام دوره های تحصیلی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر باز خواهند شد

اهر

مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل و مدارس شهری در تمام دوره های تحصیلی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر باز خواهند شد

چاراویماق 

مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل و در مدارس شهری، استثنایی و پیش دبستانی در شیفت صبح تعطیل و بقیه پایه های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع خواهند شد

هریس 

مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و بقیه پایه های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع خواهند شد.

مراغه

تمام مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

نظرکهریزی

تمام مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

سراب

تمام مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

مهربان

تمام مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

کاغذکنان

تمام مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

مرند

 مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر فعالیت خواهند کرد.

بستان آباد 

 مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر فعالیت خواهند کرد.

ورزقان

همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی، شیفت صبح و بعد از ظهر  تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد. تعطیلی شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/