تعامل شهرداری منطقه ۷ و اداره کل بهداشت و درمان در توسعه شبکه درمان
تعامل شهرداری منطقه ۷ و اداره کل بهداشت و درمان در توسعه شبکه درمان

به گزارش قلم پرس، جلسه ای با حضور مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس و شهردار منطقه ۷ و معاونان و مدیران منطقه به همراه رئیس بهداشت و درمان استان و رئیس بهداشت و درمان تبریز تشکیل شد و طی آن در خصوص اقدامات نخستین برای توسعه شبکه بهداشت و درمان بحث و گفتگو […]

به گزارش قلم پرس، جلسه ای با حضور مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس و شهردار منطقه ۷ و معاونان و مدیران منطقه به همراه رئیس بهداشت و درمان استان و رئیس بهداشت و درمان تبریز تشکیل شد و طی آن در خصوص اقدامات نخستین برای توسعه شبکه بهداشت و درمان بحث و گفتگو شد.
مسعود پزشکیان در این جلسه با اشاره به ضرورت ایجاد مراکز درمانی در تمامی مناطق شهر گفت: ضروریست در هر منطقه درمانگاهی برای ارائه اقدامات اولیه بهداشتی و درمانی تاسیس و راه اندازی شود تا هر شهروند در منطقه مسکونی خود امکان دریافت خدمات بهداشتی و سلامتی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه احداث و ایجاد کلنیک های تخصصی می توانند شکل گیری شبکه بهداشت در مناطق را تکمیل کنند، اظهار کرد: کلینیک های تخصصی جایگزین مناسبی برای مراکز درمانی در مرکز شهر خواهند بود که این اقدام باعث تمرکز زدایی از مرکز شهر و کاهش حجوم جمعیت به مراکز درمانی و بیمارستانی می شود.
پزشکیان افزود: ایجاد امکانات درمانی و سلامت در سطح مناطق مختلف باعث می شود تا شهروندان در منطقه مسکونی خود امکان استفاده از خدمات درمانی را داشته و این امر همچنین در مدیریت ترافیک و کاهش آلودگی و مصرف انرژی و سوخت بسیار موثر است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت پزشک خانواده در در شبکه درمان گفت: پزشک خانواده با تشکیل پرونده و انجام درمان های اولیه بهترین مشاور و راهنمای بیمار برای درمان های تکمیلی و معرفی به پزشکان متخصص خواهد بود و از سوی دیگر دسترسی تمامی اقشار جامعه و مناطق کم درآمد به خدمات پزشکی و سلامت با ایجاد پزشک خانواده فراهم می شود.
در این راستا با تعامل های ایجاد شده اقدامات نخستین برای ساخت کلینیک و درمانگاه با همکاری اداره کل بهداشت و درمان و شهرداری منطقه ۷ تبریز انجام و زمینه احداث فراهم خواهد شد.