نمایشگاه نوروزی گروه هنری نقشینه/تصویری
نمایشگاه نوروزی گروه هنری نقشینه/تصویری

نمایشگاه گروه هنری نقشینه با محوریت تزئینات سفره هفت سین در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن، از ۳ تا ۶ اسفند ماه برای بازدید عموم برپاست. نمایشگاه گروه هنری نقشینه با محوریت تزئینات سفره هفت سین  و با هنمندی جمعی از دانشجویان هنر استان، در حوزه صنایع دستی، در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن، از […]

نمایشگاه گروه هنری نقشینه با محوریت تزئینات سفره هفت سین در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن، از ۳ تا ۶ اسفند ماه برای بازدید عموم برپاست.

نمایشگاه گروه هنری نقشینه با محوریت تزئینات سفره هفت سین  و با هنمندی جمعی از دانشجویان هنر استان، در حوزه صنایع دستی، در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن، از ۳ تا ۶ اسفند ماه برای بازدید عموم برپاست.