تشریح پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح شهری از زبان رئیس کمیسیون عمران شورا
تشریح پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح شهری از زبان رئیس کمیسیون عمران شورا

به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در رابطه با پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش گفت: شهرداری هر چه در توان دارد برای تقاطع ارتش گذاشته است.  وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح شهری گفت: در چهار ماه اخیر، تقاطع غیرهمسطح ارتش ۱۰ درصد پیشرفت دارد و کلا به ۳۰ درصد رسیده است […]

به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در رابطه با پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش گفت: شهرداری هر چه در توان دارد برای تقاطع ارتش گذاشته است. 

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح شهری گفت: در چهار ماه اخیر، تقاطع غیرهمسطح ارتش ۱۰ درصد پیشرفت دارد و کلا به ۳۰ درصد رسیده است و  تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده هم ۲۶ درصد پیشرفت دارد که ۱۱ درصد آن برای چهار ماه اخیر است.

وی اضافه کرد: پل رسالت صفر درصد بود که در چهار ماه اخیر ۱۰ درصد شده است و یکی از پل‌های شهید فهمیده صفر درصد بود که در چهار ماه اخیر ۱۰ درصد پیشرفت داشته است. ‌