تسریع عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده
تسریع عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده

به گزارش قلم پرس، با انجام لایروبی کانال ایلی سو در محل پروژه و فراهم نمودن تحهیزات و تمهیدات زمستانی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲، احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید رحمان فروزنده از اهم پروژه‌های رفع ترافیک شهری، تسریع یافته است.گفتنی است معاونت فنی و عمرانی منطقه سایر موانع موجود در این […]

به گزارش قلم پرس، با انجام لایروبی کانال ایلی سو در محل پروژه و فراهم نمودن تحهیزات و تمهیدات زمستانی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲، احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید رحمان فروزنده از اهم پروژه‌های رفع ترافیک شهری، تسریع یافته است.
گفتنی است معاونت فنی و عمرانی منطقه سایر موانع موجود در این پروژه را بررسی کرده و با رفع آن، تداوم اجرای پروژه تسریع یافته است.