تداوم عملیات نوسازی سالن‌های مجموعه فرهنگی تاریخی پارک باغشمال
تداوم عملیات نوسازی سالن‌های مجموعه فرهنگی تاریخی پارک باغشمال

به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا سرپرست شهرداری منطقه ۳ تبریز از تداوم اجرای عملیات های عمرانی مرمت و نوسازی سالن های موجود در فاز اول مجموعه فرهنگی تاریخی پارک باغشمال خبر داد و گفت: بعد از تخریب و جمع آوری دیوارهای اضافی داخل هشت سالن موجود، نسبت به استحکام سازی ساختمان ها اقدام شد.وی […]

به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا سرپرست شهرداری منطقه ۳ تبریز از تداوم اجرای عملیات های عمرانی مرمت و نوسازی سالن های موجود در فاز اول مجموعه فرهنگی تاریخی پارک باغشمال خبر داد و گفت: بعد از تخریب و جمع آوری دیوارهای اضافی داخل هشت سالن موجود، نسبت به استحکام سازی ساختمان ها اقدام شد.
وی به اتمام عملیات زیرساختی ساختمان ها اشاره کرد و افزود: اقدامات فنی تأسیسات شهری مورد نیاز از جمله کابل کشی برق و مخابرات و لوله کشی آب و گاز ساختمان ها و وصل آنها به شبکه نیز به پایان رسیده است.
سرپرست شهرداری منطقه ۳ تبریز ادامه داد: با استفاده از تیر و ستون، سقف سالن ها استحکام سازی و مقاوم سازی شده و بعد از آن نیز روی تیرها را با رابیتس (تورهای سیمی) پوشانده و روی آنها گچ کاری و سفید کاری شده است.
وحیدکیا گفت: در شش سالن از هشت سالن موجود در فاز اول، عملیات های استحکام سازی سقف و گچکاری و سفیدکاری سقف و دیوارهای داخلی به اتمام رسیده و در بقیه سالن ها نیز عملیات استحکام و مقاوم سازی سالن اجرا می شود.
وی، درخصوص عملیات نوسازی و بهسازی و مرمت شیروانی ساختمان ها نیز گفت: ترمیم و نوسازی و رنگ کاری، سقف شش سالن به صورت کامل به پایان رسیده و ترمیم و نوسازی دو سالن دیگر نیز شروع شده و در حال حاضر ادامه دارد.