تداوم عملیات نمک‌پاشی در معابر اصلی و فرعی منطقه ۸
تداوم عملیات نمک‌پاشی در معابر اصلی و فرعی منطقه ۸

به گزارش قلم پرس، در این عملیات عوامل خدمات شهری منطقه ۸، با نمک‌پاشی و حذف یخبندان‌های ایجاد شده، معابر و کوچه‌ها را به حالت اولیه برگرداندند تا تردد شهروندان به سهولت انجام پذیرد.

به گزارش قلم پرس، در این عملیات عوامل خدمات شهری منطقه ۸، با نمک‌پاشی و حذف یخبندان‌های ایجاد شده، معابر و کوچه‌ها را به حالت اولیه برگرداندند تا تردد شهروندان به سهولت انجام پذیرد.