تداوم عملیات برف تکانی از تنه درختان سطح حوزه منطقه ۸
تداوم عملیات برف تکانی از تنه درختان سطح حوزه منطقه ۸

به گزارش قلم پرس،  پیرو بارش‌های سنگین برف طی روزهای اخیر، عوامل فضای سبز منطقه ۸ اقدام به برف‌روبی بوستان‌ها و برف تکانی شاخه‌های درختان نمودند که این اقدام در راستای حفاظت از فضای سبز معابر این حوزه انجام یافته و طی روزهای آتی ادامه خواهد یافت.شایان ذکر است اقدام به موقع کارکنان واحد فضای سبز شهرداری منطقه در […]

به گزارش قلم پرس،  پیرو بارش‌های سنگین برف طی روزهای اخیر، عوامل فضای سبز منطقه ۸ اقدام به برف‌روبی بوستان‌ها و برف تکانی شاخه‌های درختان نمودند که این اقدام در راستای حفاظت از فضای سبز معابر این حوزه انجام یافته و طی روزهای آتی ادامه خواهد یافت.
شایان ذکر است اقدام به موقع کارکنان واحد فضای سبز شهرداری منطقه در برف‌روبی و تکاندن برف درختان، علاوه بر ساماندهی معابر بوستان‌ها، می‌تواند مانع از آسیب دیدن و شکسته شدن شاخه‌های درختان شود.