تداوم اجرای پروژه پل خلعت پوشان با افزایش تعامل فراسازمانی
تداوم اجرای پروژه پل خلعت پوشان با افزایش تعامل فراسازمانی

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده سرپرست شهرداری منطقه ۹ گفت: فاز دوم کریدور شمال – جنوب شهرک خاوران، با عبور از اراضی دانشگاه تبریز و تا میدان بسیج ادامه خواهد داشت و بعنوان یکی از شریانهای اصلی توزیع ترافیک شهری در شرق و جنوب شرقی ایفای نقش خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به […]

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده سرپرست شهرداری منطقه ۹ گفت: فاز دوم کریدور شمال – جنوب شهرک خاوران، با عبور از اراضی دانشگاه تبریز و تا میدان بسیج ادامه خواهد داشت و بعنوان یکی از شریانهای اصلی توزیع ترافیک شهری در شرق و جنوب شرقی ایفای نقش خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به راکد ماندن پروژه تقاطع غیر همسطح خلعت پوشان وموانع پیش رو در اجرای این پروژه اظهار کرد: عبور لوله های آب شرب تبریز از محل پروژه نیازمند برخی اقدامات اداره آب و فاضلاب تبریز، از جمله مساعدت در جابجایی تأسیسات آبی است که با اتمام اقدامات مذکور، رکود موجود رفع شده و عملیات عمرانی احداث پل خلعت پوشان از سرگرفته خواهد شد.
حسین زاده خاطرنشان کرد: باز شدن برخی گره های کور در مدیریت شهری و توسعه و عمران شهری، وابسته به مساعدت و همکاری فراسازمانی است که امیدواریم با مساعدت و همکاری بیش از پیش برخی سازمانها، ادارات و نهادهای مرتبط، مشکلات مطروحه پروژه های راکد و ابتر در سطح حوزه رفع شده و مسیرتوسعه و عمران شهری در شهرک خاوران هموار شود.